"بعضی" ها

"بعضی" ها هستند که حضورشان جان می بخشید به زندگی ما .
این "بعضی" بسان نقاشانی هستند که تابلویی بی جان را رنگ و لعاب میبخشند .
این " بعضی " ها گاهی پر رنگ، گاهی بی رنگ ، گاهی بی خواب، گاهی بیتاب ،
گاهی پر شور، گاهی بی حوصله، گاهی مهتابی، گاهی بارانی،
و گاهی ، گاهی و گاهی .... اما با هر "گاهی" که باشند همیشه ماندگارند
و وجودشان امیدست برای زیستنی دوباره
و من این "بعضی" ها را عاشقانه دوست دارم.!

/ 1 نظر / 31 بازدید
هدا

"بعضی" ها هستند که حضورشان جان می بخشید به زندگی ما . این "بعضی" بسان نقاشانی هستند که تابلویی بی جان را رنگ و لعاب میبخشند . این " بعضی " ها گاهی پر رنگ، گاهی بی رنگ ، گاهی بی خواب، گاهی بیتاب ، گاهی پر شور، گاهی بی حوصله، گاهی مهتابی، گاهی بارانی، و گاهی ، گاهی و گاهی .... اما با هر "گاهی" که باشند همیشه ماندگارند و وجودشان امیدست برای زیستنی دوباره و من این "بعضی" ها را عاشقانه دوست دارم.!